” หากผู้ใช้บริการ ได้ทำการจองห้องพักกับทาง เฉ่ง รีสอร์ท ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการจองและการเข้าพัก ดังต่อไปนี้ “

 • ตรวจสอบห้องพักว่างก่อนเข้าพักและทำการจอง
 • เข้าพักช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 1 วัน
 • หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินมัดจำภายใน 24 ชั่วโมงหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด รีสอร์ทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อรีสอร์ทได้รับชำระเงินมัดจำจากท่านแล้วอย่างน้อย 50% ของยอดค่าใช้บริการทั้งหมด กรุณาติดต่อรีสอร์ทเพื่อยืนยันการจองโดยทันที เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว
 • เด็กทารกอายุ 0-1 ปี หรือเด็กอายุ 2-4 ปี เข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่านต่อห้อง
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงการจอง หรือยกเลิกการจองห้องพักได้ในทุกกรณี ทั้งนี้รีสอร์ทอาจอนุญาตเป็นรายกรณี โดยมีการคิดค่าปรับตามที่กำหนด
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก
 • รีสอร์ทมีการจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำอัดลม เบียร์ โซดา และน้ำแข็ง
 • รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในบริเวณรีสอร์ท
 • ขอความกรุณางดใช้เสียงดัง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เพราะจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของแขกท่านอื่น
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในบริเวณรีสอร์ทและห้องพัก
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักกับทางรีสอร์ท เช่น ผู้ติดตาม เพื่อนหรือญาติที่ติดตามมากับท่าน กรุณาแจ้งทางรีสอร์ทให้ทราบก่อน

สำรองห้องพัก : 08-1745-9552